2105061261

Αρχική

Έχοντας συνειδητοποιήσει το ρόλο μας ως συν-διαμορφωτές της προσωπικότητας του παιδιού, στο καθοριστικής σημασίας στάδιο της προσχολικής ηλικίας, θεωρούμε πως κύρια μέριμνα και ευθύνη και δική μας είναι η φυσική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, με το ξεδίπλωμα όλων των πτυχών της προσωπικότητάς του, την ανίχνευση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, των κλίσεων και ενδιαφερόντων του.
Μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και το ΠΑΙΧΝΙΔΙ δίνεται η δυνατότητα στο παιδί, με πολλούς τρόπους, να αποκτήσει γνώσεις, να υιοθετήσει αξίες, να διατυπώσει ιδέες, να αναλάβει πρωτοβουλίες,  να εκφράσει συναισθήματα, να συνεργαστεί, να κοινωνικοποιηθεί…

Διαβαστε Περισσότερα      Διαβάστε Περισσότερα        Διαβάστε Περισσότερα